Identiteit

Obs Socrates is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging.

Identiteit

Obs Socrates is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging.

Openbaar Onderwijs


Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen door samen met de kinderen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over kinderen met een andere achtergrond dan zijzelf. De kinderen leren daardoor ook andere opvattingen en normen te waarderen en te respecteren.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving waarin zij zichzelf moeten kunnen redden met en tussen andere mensen.
Het openbaar onderwijs heeft een motto: 'Niet apart, maar samen'. Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat kinderen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan.

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.