Overzicht nieuws

Overzicht nieuws

Werken op de leerpleinen
18-09-2020
| De kinderen uit groep 8 begeleiden de kinderen van de groepen 3 en 4 met Bouw! Dit is een interventieprogramma waarmee leesproblemen voorkomen kunnen worden.
Kinderboekenweek
07-09-2020
| Woensdag 30 september start de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 'EN TOEN?' Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,...
07-05-2020
| Op 11 mei gaat onze school weer open. Conform de richtlijnen zal steeds ongeveer de helft van het aantal leerlingen op school zijn. De andere helft wordt dan thuis opgevangen. U heeft hierover een...
Opening IKC de Kreek
04-02-2020
| Vrijdag 24 januari werd ons gebouw officieel geopend. Naast alle kinderen en leerkrachten van de school waren hier ook de gemeente met de wethouder, de verschillende bestuurders van de IKC partners,...
Schooltijden schooljaar 2019-2020
12-04-2019
| Vanaf komend schooljaar zullen wij gaan werken met een continurooster, een 5 gelijke dagen rooster. Na de kerstvakantie, vanaf januari 2020, zullen we in het nieuwe gebouw starten.
26-03-2019
| We zijn nu al een paar weken bezig met het thema duurzaamheid op Socrates. Vrijdag 22 maart was er een kijkmiddag waar iedereen naar elkaars producten heeft gekeken. Hieronder ziet u foto's van de...
Duurzaamheid op Socrates
11-03-2019
| In de vorige editie van het Samenspel heeft u kunnen lezen dat de eerste paal van ons nieuwe schoolgebouw is geslagen. Onze nieuwe school wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Een mooi moment om de...
Kinderen slaan eerste paal uitbreiding De Kreek
26-02-2019
| Met het slaan van de eerste paal op 14 februari hebben basisscholen Socrates en Roald Dahl, Stichting Kinderopvang Hoorn en stichting Netwerk de start gemaakt om te komen tot een Integraal...
Voorleesontbijt op OBS Socrates
29-01-2019
| De Nationale Voorleesdagen zijn vandaag, 23 januari, van start gegaan. De Nationale Voorleesdagen worden sinds 2003 door de CPNB georganiseerd op initiatief van Stichting Lezen. ...
Thema bouwen/architectuur op obs Socrates
30-10-2018
| Na de herfstvakantie zijn de groepen 3 t/m 8 begonnen met het thema bouwen/architectuur. Volgend schooljaar krijgen wij namelijk een nieuw schoolgebouw en de kinderen hebben daar de afgelopen tijd...
Obs Socrates loopt The Daily Mile
19-10-2018
| Misschien heeft u uw kind het al horen noemen? The Daily Mile! Enkele klassen van onze school lopen The Daily Mile. Dit betekent dat zij elke dag 10 tot 15 minuten naar buiten gaan om extra te...
Obs Socrates in Zwaag bestaat 10 jaar!
21-09-2018
| Op 21 september was het groot feest op onze school. In 2008 zijn we begonnen met 42 kinderen verdeeld over drie groepen. Nu zijn we een school met meer dan 430 kinderen verdeeld over 17 groepen! Een...
Intentieverklaring IKC 'De Kreek' ondertekend
29-03-2018
| Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van de Stichtingen Penta, Talent, Netwerk, Kinderopvang Hoorn en wethouder Bashara van gemeente Hoorn de intentieverklaring 'De Kreek' ondertekend. Na...

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.