Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

 
Schooltijden
Wij werken met een continurooster, een 5 gelijke dagen rooster. De groepen 1 t/m 8 gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 8.20 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan om 08.10 uur open. Om 08.20 beginnen de lessen.
 
Vakantierooster en studiedagen
Herfstvakantie                10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie                  19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie          20 februari t/m 28 februari 2021
Tweede paasdag            5 april 2021
Meivakantie                    24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsdag            13 mei 2021
Tweede pinksterdag     24 mei 2021
Zomervakantie              10 juli t/m 22 augustus 2021

Studiedagen (kinderen vrij)
5 en 6 oktober 2020
13 januari 2021
2 april 2021 (Goede vrijdag)
14 mei 2021 (dag na Hemelvaart)
25 mei 2021 
17 en 18 juni 2021
 
Wijzigingen voorbehouden, de agenda in Ouderportaal is leidend. 

Kind aan het woord

Op school kun je veel samenwerken en veel leren.